User Tools

Site Tools


ane_dek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ane_dek [2017/08/08 00:12] (current)
fenris created
Line 1: Line 1:
 +// 
 +To dar, var ek nog hav sejt hum\\ 
 +Skrid ek in de skug, so svart on tum\\ 
 +Dog de avend verp en duk up d'land\\ 
 +On up de veger bak av de skuges rand\\ 
 +Fra de treer hoyr ek lud donder\\ 
 +Ve mek, o ve! On de fog'ler sing nit mer\\ 
 +//
ane_dek.txt · Last modified: 2017/08/08 00:12 by fenris