User Tools

Site Tools


de_grot_diktator

This is an old revision of the document!


Remarks

  • this is a translation (mainly from the English and partly from the German version) of the final speech in Charlie Chaplins film “The great dictator”. See YouTube-video
  • the letter q is supposed to represent the sound [ŋ] (English ng like in ring) and the letter c the sound [ʃ] (English sh like in fish)
  • words in []-brackets don't have a satisfying translation yet
  • still a draft yet; send me your feedback and recommendations, if you like: Fenris

Text

Ik bet fur fergivuq, dok ik vil nit are de herskar av de verld — ik ar nit solk man. Ik vil nit herske er [conquer] et man, insted helpe al man ef ik kan: De jude, de hejde, de fargig, de vit. Vi al vil helpe en de ander, mane ar so. Vi al vil leve med gladhed av de andere, nit med ungladhed av di. Vi vil nit hate er ferakte en de ander. Man find nok plats in dis verld fur al man on ur erd ar rik fur at vi al kan spise nok. De levrid kan are so fri on skon. Vi bar mut lerne leve it igen.

De gridhed hav sikent de sele av de mane on hav filt de verld med hatrid; it hav ledet us to elendhed on bludsketrid. Vi hav utvikelt de snelhed, dok ine vi stan stil. Vi lat makine verke fur us. Ur vished hav makt us hokmodig on ur klughed hard on unfrendlik. Vi deqk tu maq on fol tu lit. Dok mer den makine vi treq manlikhed. Mer den klughed vi treq frendlikhed on gudhed. An dis egenhede, ur levrid ar grusom on al diq ar lost.

Med de helprid av fligmakine on de radio vi ar narer en to de ander den et tid bak. Dis utfinduqe mak nodvendig gudhed in de mane on en al ver arind broderlikhed fur de enhed av us al. Selv no maq tusend in de verld kan hor min stem, maq tusend fertvivelt kvine, vare on smal kinde, opfere av en sistem, vat mak mane kvele on faqe unskuldig. To al, vem kan hor mig no, seg ik: Fertvivel nit! De elendhed, vilk hav komt to us, vil fersvinde same med de gridhed, de biterhed av mane, vem fruk de manes vedergouq. De hatrid av de mane vil fersvinde on diktatore vil doe; de kraft, vat di hav takt fra de folk, vil kome bak to de folk. Ok ef maq blud ar sketet: De frihed ar en gud diq fur doe fur.

Soldate: Kemp nit fur tirane, mane, vem ferakt ajg on mak ajg to sklave; vem vertskete nit ajer levrid, vem seg ajg, vat ir skal done, deqke on fole. Di [drill] ajg, fod ajg, [treat] ajg vej dire on bruk ajg as kanon-foduq. Kemp nit fur dis ferdervt mane — makin-mane med makin-kope on makin-herte. Ir ar nit makine! Ir ar nit dire! Ir ar mane! Ir hav de manes levrid in ajer herte. Ir hat nit, bar de unlivt hat. De unlivt on de ferdervt.

Soldate: Kemp nit fur de sklavrid! Kemp fur de frihed! In de 17. [chapter] av de [saint] Lukas ar skrivt: ‚God ar in al mane.‘ Nit bar in en grup av mane, insted in al mane, in ajg! Ir, de folk, hav de kraft; de kraft fur bue makine on de kraft fur sprede gladhed. Ir, de folk, hav de kraft fur make dis levrid fri on skon, fur make dis levrid en [wonderful] [adventure]. Derfur: In de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft, lat us virde en! Lat us kempe fur en nu verld, fur en [decent] verld, vat giv de [possibility] fur verke to de mane, vat giv de juq en fortid on de old sikerhed. Ok de tirane hav makt us true dis fur foe de vold, dok di hav lugt. Di mak nit sant dirs [promise], di iq tid vil. Tirane frien bar dimself, dok de folk skal blive fersklavt.

Lat us no kempe fur reke dis gol. Lat us kempe fur make de verld fri, fur uvervinde natsjonal marke, de gridhed, de hatrid on de [intolerance]. Lat us kempe fur en verld med fernunft, en verld, ver [science] on vedergouq vil lede to al mans gladhed.

Soldate, in de nam av folkherskrid: Lat us al vird en!

de_grot_diktator.1392319220.txt.gz · Last modified: 2014/02/13 20:20 by fenris