User Tools

Site Tools


de_grot_diktator

This is an old revision of the document!


Remarks

  • this is a translation (mainly from the English and partly from the German version) of the final speech in Charlie Chaplins film “The great dictator”. See YouTube-video
  • the letter q is supposed to represent the sound [ŋ] (English ng like in ring) and the letter c the sound [ʃ] (English sh like in fish)
  • words in []-brackets don't have a satisfying translation yet
  • still a draft yet; send me your feedback and recommendations, if you like: Fenris

Text

Ik bet fur fergivung, dok ik vil nit are de herskar av de verld — ik ar nit solk man. Ik vil nit herske er [connguer] et man, insted helpe al man ef ik kan: De jude, de hejde, de fargig, de vit. Vi al vil helpe en de ander, mane ar so. Vi al vil leve med gladhed av de andere, nit med ungladhed av di. Vi vil nit hate er ferakte en de ander. Man find nok plats in dis verld fur al on ur erd ar rik fur at vi al kan spise nok. De levrid kan are so fri on skon. Vi bar mut lerne leve it igen.

De gridhed hav sikent de sele av de mane on hav filt de verld med hatrid; it hav ledet us to elendhed on bludsketrid. Vi hav utvikelt de snelhed, dok ine vi stan stil. Vi lat makine verke fur us. Ur vished hav makt us hokmodig on ur klughed hard on unfrendlik. Vi dengk tu mang on fol tu lit. Dok mer den makine vi treng manlikhed. Mer den klughed vi treng frendlikhed on gudhed. An dis egenhede, ur levrid ar grusom on al ding ar lost.

Med de helprid av fligmakine on de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. Dis utfindunge mak nodvendig gudhed in de mane on en al ver arind bruderlikhed fur de enhed av us al. Selv no mang tusend in de verld kan hor min stem, mang tusend fertvivelt kvine, vare on litel kinde, opfere av en sistem, vilk mak mane kvele on fange unskuldig. To al, vilk kan hor mig no, seg ik: Fertvivel nit! De elendhed, vilk hav komt to us, vil fersvinde same med de gridhed, de biterhed av mane, vilk fruk de manes vedergoung. De hatrid av de mane vil fersvinde on diktatore vil doe; de kraft, vat di hav takt fra de folk, vil kome bak to de folk. Ok ef mang blud ar sketet: De frihed ar en gud ding fur doe fur.

Soldate: Kemp nit fur tirane, mane, vilk ferakt ajg on mak ajg to sklave; vilk vertskete nit ajer levrid, vilk seg ajg, vat ir skal done, dengke on fole. Di [drill] ajg, fod ajg, [treat] ajg vej dire on bruk ajg as kanon-fodung. Kemp nit fur dis ferdervt mane — makin-mane med makin-hovde on makin-herte. Ir ar nit makine! Ir ar nit dire! Ir ar mane! Lat de manlikhed blive in ajer herte. Ir hat nit, bar de unlivt hat. De unlivt on de ferdervt.

Soldate: Kemp nit fur de sklavrid! Kemp fur de frihed! In de 17. [chapter] av de [saint] Lukas ar skrivt: ‚God ar in al mane.‘ Nit bar in en grup av mane, insted in al mane, in ajg! Ir, de folk, hav de kraft; de kraft fur bue vapene, dok ok de kraft fur sprede gladhed. Ir, de folk, hav de kraft fur make dis levrid fri on skon, fur make dis levrid en [wonderful] [adventure]. Derfur: In de nenung av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft, lat us virde en! Lat us kempe fur en nu verld, fur en [decent] verld, vilk giv de [possibility] fur verke to de mane, vilk giv de jung en fortid on de old sikerhed. Ok de tirane hav makt us true dis fur foe de vold, dok di hav lugt. Di mak nit sant dirs [promise], di ing tid vil. Tirane frien bar dimself, dok de folk skal blive fersklavt.

Lat us no kempe fur reke dis gol. Lat us kempe fur make de verld fri, fur uvervinde natsjonal marke, de gridhed, de hatrid on de [intolerance]. Lat us kempe fur en verld med fernunft, en verld, ver [science] on vedergoung vil lede to al mans gladhed.

Soldate, in de nenung av folkherskrid: Lat us al vird en!

de_grot_diktator.1393629888.txt.gz · Last modified: 2014/03/01 00:24 by fenris