User Tools

Site Tools


notepad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
notepad [2017/06/11 22:26]
fenris
notepad [2017/08/07 23:11] (current)
fenris
Line 26: Line 26:
   * **ᛟ** : **ord** ~ //point//,//spot//   * **ᛟ** : **ord** ~ //point//,//spot//
  
-=== Ohne dich === 
- 
-// 
-To dar, var ek nog hav sejt hum\\ 
-Skrid ek in de skug, so svart on tum\\ 
-Dog de avend verp en duk up d'land\\ 
-On up de veger bak av de skuges rand\\ 
-Fra de treer hoyr ek lud donder\\ 
-Ve mek, o ve! On de fog'ler sing nit mer\\ 
- 
-An' dek ek kan nit are, ane dek\\ 
-Med dek ar ek ensam, ane dek\\ 
-// 
notepad.txt · Last modified: 2017/08/07 23:11 by fenris