User Tools

Site Tools


references

This is an old revision of the document!


wor02

wordwulf: Proposed Grammar of Folksprak, 08.08.2002

sko03

Christian H. Skov: De New Grammatik Von Folkspraak v.2, 17.08.2003

roe04

Ingmar Roerdinkholder: CONCISE OUTLINES OF MIDDELSPRAKE, summer 2004

bem05

Travis Bemann: De Tviskengermaanske Spraak, 10.10.2005

par06

David Parke: Đe Koncis Folksprâkgrammatik, 16.01.2006

cha07

Aaron Chapman: Nordien, 2007

goe09

Daan Goedkoop: En Grammatik for Folkspraak, 16.11.2009

Also see De Digisk Folkspraakinstitut

par11

David Parke: De Koncis Frenkischgrammatik, 15.10.2011

sch12

Stephan Schneider: Sprak, 06.01.2012

Also see Sprak

mor13

references.1393781989.txt.gz · Last modified: 2014/03/02 18:39 by fenris