User Tools

Site Tools


sverde_in_de_vind

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
sverde_in_de_vind [2019/11/12 16:35]
ob ur (our)
sverde_in_de_vind [2019/11/21 22:44]
ob accents
Line 7: Line 7:
 Ho sèr mange vòr mek,\\ Ho sèr mange vòr mek,\\
 Skal ik doa met èr ug stolthèd,​\\ Skal ik doa met èr ug stolthèd,​\\
-De ret av en krìgar\\+De rèt av en krìgar\\
 Èvig kempa nest dek.\\ Èvig kempa nest dek.\\
  
Line 16: Line 16:
  
 Soman de hex kasta de rùne,\\ Soman de hex kasta de rùne,\\
-Vèva en màgik ​spel.\\+Vèva en magik spel.\\
 Vi vem do in slàg ar bort\\ Vi vem do in slàg ar bort\\
 Nit fur de hemel, nit fur de helvit.\\ Nit fur de hemel, nit fur de helvit.\\
Line 32: Line 32:
 In kold vind ug rèn,\\ In kold vind ug rèn,\\
 Sèl into de svarthèd av nat,\\ Sèl into de svarthèd av nat,\\
-Màgike ​sterne ur vèlèdend lìt.\\+Magike ​sterne ur vèlèdend lìt.\\
  
 Disdag skal de blud av slàg\\ Disdag skal de blud av slàg\\
sverde_in_de_vind.txt · Last modified: 2020/02/01 13:23 by ob