User Tools

Site Tools


sverde_in_de_vind

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sverde_in_de_vind [2019/03/15 10:00]
ob un
sverde_in_de_vind [2020/05/22 10:11] (current)
ob dèt (pronoun)
Line 1: Line 1:
-**Sverde in de Vind** av //​Manowar//, ​oversetted ​av [[user_Ob]]+**Sverde in de Vind** av //​Manowar//, ​overseted ​av [[user_Ob]].
  
-// +Ik ofer mìn siel,\\ 
-Ik offer miin siel, \\ +Òdinheor mìn kal,\\ 
-Odinhor miin kal, \\ +Sumdag skal ik sita bè dìn tròn\\ 
-Sumdag ​ik skal sitta nest diin troon \\ +In Valhals ​gròt hal;\\ 
-In Valhals ​groot hal; \\ +Ho sèr mange vòr mek,\\ 
-Ho seer magge vor mi, \\ +Skal ik doa met èr ug stolthèd,\\ 
-Ik skal doa met eer un stoltheed, \\ +De rèt av en krìgar\\ 
-De ret av en krigar ​\\ +Èvig kempa bè dek.\\
-Evvig kempa nest di. \\ +
-//+
  
-// +Send en tèken, hef de sèl,\\ 
-Send en teen, hef de seel, \\ +Vink en sist farvël;\\ 
-Vink en lest farvel; \\ +Skebni ​kal,\\ 
-Scixal ​kal, \\ +Lat undòbarhèd ​ara mìn.\\
-Lat undobarheed ​ara miin. \\ +
-//+
  
-// +Rùp to de hex kasta de rùne,\\ 
-Somman ​de hex kasta de rune, \\ +Vèva en magik spel.\\ 
-Veva en maggisc ​spel. \\ +Vi vem do in slàg ar bort\\ 
-Vi vem do in slaag ar bort \\ +Nit fur de hemel, nit fur de helvit.\\
-Nit fur de hemmel, nit fur de helvit. \\ +
-//+
  
-// +Vi ar sone av Òdin,\\ 
-Vi ar sone av Odin, \\ +De fujer vat vi bren inig\\ 
-De fujer vat vi bren innig \\ +Ar de erv av krìgar-kunge\\ 
-Ar de erv av krigar-kunge \\ +Vem règer òberig ​in de himel.\\
-Vem reger oberig ​in de himmel. \\ +
-//+
  
-// +Ik skal lèda de atak,\\ 
-Ik skal leda de attak, \\ +Mìn sverd into de vind.\\ 
-Miin sverd into de vind. \\ +Sone av Òdin kemp\\ 
-Sone av Odin kemp \\ +Fur doa ug lèva igën.\\ 
-Fur doa un leva iggen. \\ +Vìking-skipe ​krus de \\ 
-Viking scippe ​krus de haf \\ +In kold vind ug rèn,\\ 
-In kuld, vind, un reen, \\ +Sèl into de svarthèd ​av nat,\\ 
-Seel into de svartheed ​av nat, \\ +Magike ​sterne ​ur veglèdend lìt.\\
-Maggisc ​sterne ​or veledend liit. \\ +
-//+
  
-// +Disdag ​skal de blud av slàg\\ 
-Disdag de blud av slaag \\ +Po mìne vapone ingentìd trokena,\\ 
-Po miin vappone skal ingtiid trokkena, \\ +Mange skal ik senda into de grund,\\ 
-Magge ik skal senda into de grund, \\ +Lakend ​van di do.\\
-Lakkend ​van dee do. \\ +
-//+
  
-// +Vi ar sone av Òdin, //ug so vèder.// \\
-Vi ar sone av Odin, //on dasvee veder.// \\ +
-//+
  
-// +Ik skal lèda de ataku.s.v.\\
-Ik skal leda de attako.d.v. \\ +
-//+
  
-// +Lèg mìn korp po en skip\\ 
-Plas miin korp po en scip \\ +Ug bren dèt in de ,\\ 
-Un bren it in de haf, \\ +Lat mìn gèst stìga,\\ 
-Lat miin geest stiga, \\ +Valkurie, ​dràg mek,\\ 
-Valkurie, ​draag mi, \\ +Lever mek to Valhal\\ 
-Levver mi to Valhal \\ +Vàr mìne bròdere vàt po mek.\\ 
-Vaar miin brudere vaat fur mi. \\ +Fujer bren to de himel,\\ 
-Fujer bren to de himmel, \\ +Mìn gèst skal ingentìd ​doa.\\
-Miin geest skal ingtiid ​doa. \\ +
-//+
  
-// +Ik skal lèda de ataku.s.v.\\
-Ik skal leda de attako.d.v. \\ +
-//+
  
-(Ik offerte miin siel. Horte Odin miin kal? \\ 
-De hex kastet de rune un veevde en maggisc spel. \\ 
-Ik ledet de attak. Viking scippe kruste de haf.) \\ 
- 
-(Ik hav offert miin siel. Hav Odin hort miin kal? \\ 
-De hex hav kasted de rune un veevd en maggisc spel. \\ 
-Ik hav leded de attak. Viking scippe hav krust de haf.) \\ 
sverde_in_de_vind.1552640453.txt.gz · Last modified: 2019/03/15 10:00 by ob