User Tools

Site Tools


sverde_in_de_vind

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sverde_in_de_vind [2019/08/24 09:48]
ob removal of /sh/ phoneme (three words changed)
sverde_in_de_vind [2019/10/09 17:14] (current)
ob ug (and)
Line 1: Line 1:
-**Sverde in de Vind** av //​Manowar//,​ overseted av [[user_Ob]] ​(ing vokal-formatung).+**Sverde in de Vind** av //​Manowar//,​ overseted av [[user_Ob]].
  
-// +Ik ofer mìn siel,\\ 
-Ik ofer min siel, \\ +Òdinheor mìn kal,\\ 
-Odinhor min kal, \\ +Sumdag ​skal ik sita nest dìn tròn\\ 
-Sumdag ik skal sita nest din tron \\ +In Valhals ​gròt hal;\\ 
-In Valhals ​grot hal; \\ +Ho sèr mage vor mek,\\ 
-Ho ser mage vor mek, \\ +Skal ik doa met èr ug stolthèd,\\ 
-Ik skal doa met er un stolthed, \\ +De ret av en krìgar\\ 
-De ret av en krigar ​\\ +Evig kempa nest dek.\\
-Evig kempa nest dek. \\ +
-//+
  
-// +Send en tèn, hef de sèl,\\ 
-Send en ten, hef de sel, \\ +Vink en lest farvël;\\ 
-Vink en lest farvel; \\ +Skebni kal,\\ 
-Skebni kal, \\ +Lat undòbarhèd ​ara mìn.\\
-Lat undobarhed ​ara min. \\ +
-//+
  
-// +Soman de hex kasta de rùne,\\ 
-Soman de hex kasta de rune, \\ +Vèva en màgik ​spel.\\ 
-Veva en magik spel. \\ +Vi vem do in slàg ar bort\\ 
-Vi vem do in slag ar bort \\ +Nit fur de hemel, nit fur de helvit.\\
-Nit fur de hemel, nit fur de helvit. \\ +
-//+
  
-// +Vi ar sòne av Òdin,\\ 
-Vi ar sone av Odin, \\ +De fujer vat vi bren inig\\ 
-De fujer vat vi bren inig \\ +Ar de erv av krìgar-kunge\\ 
-Ar de erv av krigar-kunge \\ +Vem règer òberig ​in de himel.\\
-Vem reger oberig ​in de himel. \\ +
-//+
  
-// +Ik skal lèda de atak,\\ 
-Ik skal leda de atak, \\ +Mìn sverd into de vind.\\ 
-Min sverd into de vind. \\ +Sòne av Òdin kemp\\ 
-Sone av Odin kemp \\ +Fur doa ug lèva igën.\\ 
-Fur doa un leva igen. \\ +Vìking-skipe krus de haf\\ 
-Viking ​skipe krus de haf \\ +In kuld vind ug rèn,\\ 
-In kuldvind, un ren, \\ +Sèl into de svarthèd ​av nat,\\ 
-Sel into de svarthed ​av nat, \\ +Màgike ​sterne or vèlèdend lìt.\\
-Magik sterne or veledend lit. \\ +
-//+
  
-// +Disdag ​skal de blud av slàg\\ 
-Disdag de blud av slag \\ +Po mìne vapone ​ingtìd ​trokena,​\\ 
-Po min vapone ​skal ingtid ​trokena, \\ +Mage skal ik senda into de grund,\\ 
-Mage ik skal senda into de grund, \\ +Lakend van di do.\\
-Lakend van di do. \\ +
-//+
  
-// +Vi ar sòne av Òdin, //ug so vèder.// \\
-Vi ar sone av Odin, //un dasvej veder.// \\ +
-//+
  
-// +Ik skal lèda de atak, u.s.v.\\
-Ik skal leda de atak, u.d.v. \\ +
-//+
  
-// +Plas mìn korp po en skip\\ 
-Plas min korp po en skip \\ +Ug bren hem in de haf,\\ 
-Un bren it in de haf, \\ +Lat mìn gèst stìga,\\ 
-Lat min gest stiga, \\ +Valkurie, ​dràg mek,\\ 
-Valkurie, ​drag mek, \\ +Lever mek to Valhal\\ 
-Lever mek to Valhal \\ +Vàr mìne brùdere vàt po mek.\\ 
-Var min brudere vat fur mek. \\ +Fujer bren to de himel,\\ 
-Fujer bren to de himel, \\ +Mìn gèst skal ingtìd ​doa.\\
-Min gest skal ingtid ​doa. \\ +
-//+
  
-// +Ik skal lèda de atak, u.s.v.\\
-Ik skal leda de atak, u.d.v. \\ +
-//+
  
-(Ik oferte min siel. Horte Odin min kal? \\ 
-De hex kastet de rune un vevde en magik spel. \\ 
-Ik ledet de atak. Viking skipe kruste de haf.) \\ 
- 
-(Ik hav ofert min siel. Hav Odin hort min kal? \\ 
-De hex hav kasted de rune un vevd en magik spel. \\ 
-Ik hav leded de atak. Viking skipe hav krust de haf.) \\ 
sverde_in_de_vind.1566632920.txt.gz · Last modified: 2019/08/24 09:48 by ob