User Tools

Site Tools


sverde_in_de_vind

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sverde_in_de_vind [2019/09/27 18:57]
ob V2 and long vowels accented
sverde_in_de_vind [2019/10/09 17:14] (current)
ob ug (and)
Line 6: Line 6:
 In Valhals gròt hal;\\ In Valhals gròt hal;\\
 Ho sèr mage vor mek,\\ Ho sèr mage vor mek,\\
-Skal ik doa met èr ong stolthèd,​\\+Skal ik doa met èr ug stolthèd,​\\
 De ret av en krìgar\\ De ret av en krìgar\\
 Evig kempa nest dek.\\ Evig kempa nest dek.\\
  
 Send en tèn, hef de sèl,\\ Send en tèn, hef de sèl,\\
-Vink en lest farvel;\\+Vink en lest farvël;\\
 Skebni kal,\\ Skebni kal,\\
 Lat undòbarhèd ara mìn.\\ Lat undòbarhèd ara mìn.\\
Line 26: Line 26:
  
 Ik skal lèda de atak,\\ Ik skal lèda de atak,\\
-mìn sverd into de vind.\\+Mìn sverd into de vind.\\
 Sòne av Òdin kemp\\ Sòne av Òdin kemp\\
-Fur doa ong lèva igen.\\+Fur doa ug lèva igën.\\
 Vìking-skipe krus de haf\\ Vìking-skipe krus de haf\\
-In kuld vind ong rèn,\\+In kuld vind ug rèn,\\
 Sèl into de svarthèd av nat,\\ Sèl into de svarthèd av nat,\\
 Màgike sterne or vèlèdend lìt.\\ Màgike sterne or vèlèdend lìt.\\
Line 39: Line 39:
 Lakend van di do.\\ Lakend van di do.\\
  
-Vi ar sòne av Òdin, //ong so vèder.// \\+Vi ar sòne av Òdin, //ug so vèder.// \\
  
-Ik skal lèda de atak, o.s.v.\\+Ik skal lèda de atak, u.s.v.\\
  
 Plas mìn korp po en skip\\ Plas mìn korp po en skip\\
-Ong bren hem in de haf,\\+Ug bren hem in de haf,\\
 Lat mìn gèst stìga,\\ Lat mìn gèst stìga,\\
 Valkurie, dràg mek,\\ Valkurie, dràg mek,\\
 Lever mek to Valhal\\ Lever mek to Valhal\\
-Var mìne brùdere vàt po mek.\\+Vàr mìne brùdere vàt po mek.\\
 Fujer bren to de himel,\\ Fujer bren to de himel,\\
-mìn gèst skal ingtìd doa.\\+Mìn gèst skal ingtìd doa.\\
  
-Ik skal lèda de atak, o.s.v.\\+Ik skal lèda de atak, u.s.v.\\
  
sverde_in_de_vind.1569603434.txt.gz · Last modified: 2019/09/27 18:57 by ob