User Tools

Site Tools


sverde_in_de_vind

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sverde_in_de_vind [2019/09/27 18:57]
ob V2 and long vowels accented
sverde_in_de_vind [2021/01/15 16:36] (current)
ob mek > mig, dek > dig
Line 3: Line 3:
 Ik ofer mìn siel,\\ Ik ofer mìn siel,\\
 Òdin, heor mìn kal,\\ Òdin, heor mìn kal,\\
-Sumdag skal ik sita nest dìn tròn\\+Sumdag skal ik sita bè dìn tròn\\
 In Valhals gròt hal;\\ In Valhals gròt hal;\\
-Ho sèr mage vor mek,\\ +Ho sèr mange vòr mig,\\ 
-Skal ik doa met èr ong stolthèd,\\ +Skal ik doa met èr ug stolthèd,\\ 
-De ret av en krìgar\\ +De rèt av en krìgar\\ 
-Evig kempa nest dek.\\+Èvig kempa bè dig.\\
  
-Send en tèn, hef de sèl,\\ +Send en tèken, hef de sèl,\\ 
-Vink en lest farvel;\\+Vink en sist farvël;\\
 Skebni kal,\\ Skebni kal,\\
-Lat undòbarhèd ara mìn.\\+Lat undòbàrhèd ara mìn.\\
  
-Soman de hex kasta de rùne,\\ +Rùp to de hex kasta de rùne,\\ 
-Vèva en màgik spel.\\+Vèva en magisk spel.\\
 Vi vem do in slàg ar bort\\ Vi vem do in slàg ar bort\\
 Nit fur de hemel, nit fur de helvit.\\ Nit fur de hemel, nit fur de helvit.\\
  
-Vi ar sòne av Òdin,\\+Vi ar sone av Òdin,\\
 De fujer vat vi bren inig\\ De fujer vat vi bren inig\\
 Ar de erv av krìgar-kunge\\ Ar de erv av krìgar-kunge\\
-Vem règer òberig in de himel.\\+Vem regèr òberig in de himel.\\
  
 Ik skal lèda de atak,\\ Ik skal lèda de atak,\\
-mìn sverd into de vind.\\ +Mìn sverd into de vind.\\ 
-Sòne av Òdin kemp\\ +Sone av Òdin kemp\\ 
-Fur doa ong lèva igen.\\ +Fur doa ug lèva igën.\\ 
-Vìking-skipe krus de haf\\ +Vìking-skipe krus de \\ 
-In kuld vind ong rèn,\\+In kold vind ug rèn,\\
 Sèl into de svarthèd av nat,\\ Sèl into de svarthèd av nat,\\
-Màgike sterne or vèlèdend lìt.\\+Magiske sterne ur veglèdend lìt.\\
  
 Disdag skal de blud av slàg\\ Disdag skal de blud av slàg\\
-Po mìne vapone ingtìd trokena,\\ +Po mìne vapone ingentìd trokena,\\ 
-Mage skal ik senda into de grund,\\ +Mange skal ik senda into de grund,\\ 
-Lakend van di do.\\+Làfend van di do.\\
  
-Vi ar sòne av Òdin, //ong so vèder.// \\+Vi ar sone av Òdin, //ug so vèder.// \\
  
-Ik skal lèda de atak, o.s.v.\\+Ik skal lèda de atak, u.s.v.\\
  
-Plas mìn korp po en skip\\ +Lèg mìn korp po en skip\\ 
-Ong bren hem in de haf,\\+Ug bren dèt in de ,\\
 Lat mìn gèst stìga,\\ Lat mìn gèst stìga,\\
-Valkurie, dràg mek,\\ +Valkurie, dràg mig,\\ 
-Lever mek to Valhal\\ +Lever mig to Valhal\\ 
-Var mìne brùdere vàt po mek.\\+Vàr mìne bròdere vàt po mig.\\
 Fujer bren to de himel,\\ Fujer bren to de himel,\\
-mìn gèst skal ingtìd doa.\\+Mìn gèst skal ingentìd doa.\\
  
-Ik skal lèda de atak, o.s.v.\\+Ik skal lèda de atak, u.s.v.\\
  
sverde_in_de_vind.1569603434.txt.gz · Last modified: 2019/09/27 18:57 by ob